Industrializacja naszej cywilizacji rozpoczęła się ponad 100 lat temu i po dziś dzień rozwój przebiega w tempie coraz szybszym. Początki industrializacji to rozwój szczególnie przemysłu ciężkiego, który związany był z pojawieniem się maszyny parowej. Nie było to jeszcze bardzo brudny i szkodliwy dla środowiska proces ekspansji ludności na całym świecie. Najgorsze czasy zaczęły się od momentu rozpoczęcia wykorzystywania ropy naftowej w przemyśle na skale masową. Powstawały kolejne wielkie fabryki, które w procesie swoich produkcji korzystały tak z oleju napędowej jak i innych, bardzo brudnych produktów ropopochodnych. Od tego momentu rozpoczęło się zanieczyszczanie środowiska na wielką skalę.

Wielkie kominy fabryk emitowały ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Procesy produkcyjne nie raz zanieczyszczały sąsiadujące z fabrykami zbiorniki wodne, rzeki, pola oraz łąki. Gwoździem do trumny stał się rozwój motoryzacji. Dzisiaj już nie miliony, ale miliardy samochodów poruszają się po drogach całego świata, a większość z nich emituje ogromne ilości szkodliwych substancji do atmosfery, w tym dwutlenku węgla. Jak pokazują badania stężenie tego gazu jest już na tyle duże, że roślinność zaczyna tracić zdolność do przerabiania tak wielkiej ilości.

Wraz z początkiem XXI wieku ludność nareszcie zaczęła myśleć dużo bardziej racjonalnie. Już wiemy, że wyrządziliśmy naszej przyrodzie wiele szkód, które zabiły nie tylko inne stworzenia i rośliny, ale utrudniły życie także nam. Dzisiejsze wahania klimatyczne w dużej mierze związane są ze zniszczeniem równowagi biologicznej przez człowieka.

Przemysł rozwija się dzisiaj o wiele bardziej w kierunku ekologii niż dalszego niszczenia. Ogromne zakłady przemysłu ciężkiego powoli zaczynają znikać z krajobrazu naszych krajów, a w ich miejsce powstaje nowy, czystszy przemysł, tzw. high-tech. W procesie technologicznym do produkcji wykorzystuje się tutaj zdobycze nowoczesnej technologii oraz materiały naturalne i ekologiczne. Zachęcają do takich działań różnego rodzaju dotacje z międzynarodowych funduszy oraz ogólne wsparcie rozwoju przemysłu ekologicznego. Szkoda, że tak późno zrozumieliśmy swój błąd. Odtworzenie dawnego środowiska może być bardzo trudne, a nawet niemożliwe.