Globalizacja jest procesem, który wymusza na wszystkich podmiotach, które funkcjonują na międzynarodowych rynkach, stosowanie się do obowiązujących norm. Tego wymagają zarówno klienci, jak również kontrahenci, którzy korzystają z półproduktów, niezbędnych do wytworzenia finalnych wyrobów. Odpowiednie normy regulują zasady prowadzenia działalności, niezależnie od tego, czy dany biznes związany jest z produktami w formie usług czy też towarów.

Podstawowe wymagania dotyczą kwestii organizacji. Certyfikowane systemy zarzadzania jakością są dowodem, że firma w sposób rozsądkowy i odpowiedzialny podchodzi do prowadzonej przez siebie działalności. Dla wielu klientów bardzo duże znaczenie ma respektowanie norm, których zadaniem jest dbałość o środowisko naturalne. Zwłaszcza przemysł powinien wprowadzać zarządzanie środowiskowe, ze względu na możliwe negatywne oddziaływanie na ziemię, wodę i powietrze. Z tym zagadnieniem powiązane są normy, opisujące zarządzenie emisją gazów cieplarnianych.

Z punktu widzenia konsumentów bardzo ważne jest również wdrażanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo żywności. Odpowiednie certyfikaty gwarantują, że produkty spożywcze są wytwarzane we właściwy sposób na każdym etapie produkcji. Przestrzeganie zasad ustalonych przez właściwe, międzynarodowe organizacje normalizacyjne jest poświadczane certyfikatami, które zapewniają, że cały proces planowania, projektowania, produkcji i transportu odbywa się w sposób odpowiedni z punktu widzenia interesów finalnego odbiorcy konkretnych produktów.