ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie zrzesza krajowe organizacje, zajmujące się normalizacją. Dzisiaj w skład federacji wchodzi 143 członków. Przedstawicielem naszego kraju jest Polski Komitet Normalizacyjny. Normy publikowane przez ISO często są podstawą do opracowywania norm europejskich lub krajowych. Proponowane przez ISO normy nie mają charakteru obowiązku prawnego, do którego musi dostosować się biznes lub przemysł. Jednak powszechność zastosowań sprawia, że producenci, którzy chcą się liczyć na globalnych rynkach, starają się, aby ich wyroby powstawały zgodnie ze standardami, opisanymi w normach. Do dzisiaj Międzynarodowa Organizacyjna Normalizacyjna wydała ponad 14 tysięcy norm międzynarodowych. Kolejne 2 tysiące są na etapie końcowych uzgodnień. Najbardziej znane są normy określające systemy zarządzania jakością, oznaczone charakterystycznym numerem 9000 oraz norma określająca zasady zarządzania uwzględniające środowisko naturalne oraz potrzebę jego ochrony.