Charakterystyczną cechą norm ISO jest ich międzynarodowy charakter. Oznacza to, że każdy producent, zainteresowany międzynarodowymi rynkami, powinien wprowadzać u siebie systemy zarządzania jakością. W skali europejskiej jest to absolutne minimum, na jakie zwracają uwagę klienci detaliczni i biznes. Także firmy, dla których finalnym odbiorcą jest przemysł, muszą zadbać o stosowne certyfikaty. W innym przypadku na ich produkty, podzespoły czy części nikt nie zwróci większej uwagi.

Istotną normą, którą powinny wziąć pod uwagę firmy, niezależnie od ich wielkości i specyfiki produkcji jest ISO 14001. Zgodnie z nią określane są metody wdrażania systemów zarządczych, które szanują reguły zachowania równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonej działalności, a minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Opinia społeczna stale zwiększa ekologiczne naciski na przemysł, handel i transport. Dla świadomych obywateli jest niezwykle istotne, aby rozwój gospodarczy nie odbywał się w warunkach rabunkowego niszczenia środowiska. Zyski finansowe stanowią wartość abstrakcyjną, natomiast degradacja środowiska ma często nieodwracalne konsekwencje. Przedsiębiorstwo, które dysponuje certyfikatem środowiskowym dowodzi, że prowadzona przez niego działalność jest przyjazna dla przyszłych pokoleń.