Przemysł motoryzacyjny jest od dawna objęty procesami globalizacyjnymi. Na przykładzie dowolnej marki można pokazać, w jaki sposób tworzone są najnowsze modele. Wymiana technologiczna i współpraca z dostawcami są możliwe dzięki standaryzacji procesów produkcji. Współczesny przemysł motoryzacyjny opiera się na specyfikacji technicznej ISO/TS 16949, która ujednoliciła normy amerykańskie, niemieckie, francuskie oraz włoskie. Dostosowanie się do jasno zdefiniowanych wymagań sprawia, że w każdym zakładzie można wdrożyć systemy zarządzania jakością. Dzięki temu nie jest konieczna dodatkowa, wielokrotna certyfikacja na różnych etapach produkcyjnych.

Firmy, które chcą pracować na potrzeby światowego przemysłu motoryzacyjnego, muszą spełniać wymogi specyfikacji technicznej w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania. Norma zakłada również konieczność respektowania dodatkowych, indywidualnych wymagań klienta, które są stawiane przez konkretnych producentów aut. Wdrożenie systemu, który umożliwia jakikolwiek biznes na globalnym rynku motoryzacyjnym, kończy się audytem certyfikacyjnym. Przed audytem firma musi przynajmniej 12 miesięcy posiadać odpowiedni system zarządzania. Skutkiem certyfikacji jest nie tylko pewność, że poszczególne produkty, używane w procesie produkcji samochodów, spełniają ogólne wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest dbałość o środowisko i pracowników, zatrudnionych na dowolnym etapie produkcji.