admin

Prowadzenie zarówno małej jak i bardzo dużej firmy wiąże się dla właściciela z wieloma obowiązkami. Na pewno dla sukcesu całej działalności bardzo ważne jest podejście do pracownika. Nie wolno tych ludzi traktować jak niewolników, z których można wycisnąć ostatnie poty, wyżyć się na nich i jeszcze za to wszystko płacić im grosze. Pamiętaj, że dobrze opłacany i szanowany pracownik, który ma dobre warunki oraz atmosferę do pracy będzie bardziej wierny twojej firmie. Z chęcią i pasją zajmie się swoimi obowiązkami z czego skorzystasz także ty generując dużo większe zyski.

Mając już dobre zaplecze personalne przychodzi czas na zadbanie o wysoką jakość produktu lub usługi jaką chcesz zaoferować swoim klientom. Tutaj dobrze jest postarać się o certyfikat jakości ISO. Do twojej firmy może zgłosić się przedstawiciel firmy zajmującej się wystawianiem właśnie takich certyfikatów jakości. Jeśli twoja firma spełnia normy unijne, proces produkcyjny stoi na wysokim poziomie, a oferowane usługi są godne zaufania to na pewno również i twoja firma dostanie taki certyfikat. Co daje znak jakości ISO na twoich produktach lub usługach? Klient stał się dzisiaj naprawdę wybredny ponieważ ma coraz mniej w portfelu. Znak jakości ISO jest dla niego naprawdę ważny i często jest to element decydujący o tym czy skorzystać z danej usługi lub wybrać produkt.

Bardzo dobrym pomysłem jest także stworzenie firmy patrzącej na świat pod względem ekologicznym. Bycie ekologicznym jest teraz bardzo modne i szanuje się wszystko i wszystkich, którzy także podzielają takie poglądy. W przypadku wielu działalności gospodarczych można zachowywać się ekologicznie. Nie tylko przyciągnie się do siebie więcej klientów, ale także można liczyć na ciekawe dofinansowania z Unii Europejskiej dotyczące rozwoju proekologicznego.

Postęp technologiczny idzie dzisiaj w tempie wręcz niesamowitym. Widzi to przecież każdy z nas, a przykładów na to jest bardzo dużo. Co chwilę na rynku pojawiają się zupełnie nowe sprzęty elektroniczne z funkcjami i możliwościami, których do tej pory nie znaliśmy. Tak samo szybko rozwija się nasz przemysł. Dzisiaj komputery i informatyka bardzo mocno wtargnęły do naszego życia codziennego. Coraz więcej procesów technologicznych sterowanych jest właśnie przez komputery i różnego rodzaju roboty. Automatyzacja procesów produkcyjnych z pewnością przyspieszyła wytwarzanie, ale jednocześnie przyczyniła się do wzrostu bezrobocia. Roboty zastępują pracę ludzi, gdyż wykonują ją precyzyjniej i szybciej, a wady produkcyjne zdarzają się o wiele rzadziej.

Postęp technologiczny w dziedzinie przemysłu to także dużo bardziej ekologiczne myślenie. Dzięki propagowaniu mody na bycie „eko” bardzo wiele firm z dumą chwali się o swoich sukcesach w tej właśnie dziedzinie. Do produkcji używa się na przykład materiałów tylko pochodzenia naturalnego, które nie są wytwarzane z ropopochodnych substancji. Wszelkie odpady z procesu produkcji poddawane są ponownej obróbce i wracają na linię, a nieczystości składowane są w hermetycznych i bezpiecznych dla środowiskach pojemnikach czy silosach.

Nowoczesne myślenie stało się motorem napędowym do naprawy tego co zniszczyły poprzednie pokolenia, czyli całego biosystemu. Miliardy ton odpadów oraz dwutlenku węgla skutecznie zanieczyściły środowisko i diametralnie zmieniły klimat. Dzisiaj przemysł coraz bardziej jest sterylnie czysty i przyjazny środowisku. Nie traci na tym tak przyroda jak i my sami, gdyż produkty są również dobrej jakości jak wcześniej. Ekologiczne firmy spożywcze to nawet lepsza alternatywa dla konsumenta, który wreszcie może jeść produkty w pełni zgodne z naturą, które nie niszczą samego organizmu człowieka.

Bycie ekologicznym naprawdę coraz bardziej się opłaca. W Polsce niestety jeszcze moda ta nie dotarła, ale na świecie ludzie starający się być ekologiczni mogą liczyć na różnego rodzaju rabaty oraz upusty podatkowe. Na pewno jednak opłaca się dzisiaj prowadzić biznes ekologiczny. Jeśli planujesz założenie swojej firmy i masz możliwość bycia bardziej ekologicznym przedsiębiorcą to warto zastanowić się właśnie nad taką droga. Firmy tego typu mogą liczyć na ciekawe dofinansowania i bezzwrotne pożyczki związane z prowadzeniem działalności.

Co więcej coraz częściej dofinansowuje się odprowadzanie odpadów jeśli te są na przykład porządnie segregowane lub odpowiednio zabezpieczone, aby były bezpieczne dla środowiska. Biznes w zgodzie z ekologią wykorzystuje także naturalne produkty w procesie produkcyjnym. Posiadając taki ekologiczny produkt możesz naprawdę zyskać sporo nowych klientów, którzy coraz częściej poszukują właśnie produktów EKO. Ekologiczna firma to oczywiście czyste sumienie i duma z faktu, że osobiście przyczyniamy się do naprawy przyrody, którą wcześniej tak mocno zniszczyliśmy.

Obecnie konsumenci stają się coraz bardziej wybredni jeśli chodzi o kupowane produkty. Liczy się nie tylko niska cena, ale także wysoka jakość. Producenci mają więc spory orzech do zgryzienia. Trzeba bowiem konsumentowi zapewnić produkt wysokiej jakości i to jeszcze w stosunkowo niskiej cenie. Na szczęście jeśli chodzi o jakość to nie musimy już ufać producentom tak na słowo. Bardzo sprawnie funkcjonują dzisiaj różnego rodzaju systemy zarządzania jakością, dzięki którym mamy pewność, że to co kupujemy spełnia odpowiednie normy.

W przypadku naszego kraju obowiązują nas zazwyczaj normy tworzone dla całej wspólnoty europejskiej. W firmach całego świata od czasu do czasu przeprowadzane są specjalne audyty jakościowe. W Polsce audyty tego typu przeprowadzają głównie przedstawiciele krajowych firm. Niekiedy zdarzają się jednak także przedstawiciele firm międzynarodowych, ale z oddziałem w naszym kraju. Certyfikaty mogą być przydzielane aż w 4 kategoriach i są to: system jakości, system wyrobu, system usługi lub personelu. W przypadku dwóch pierwszych kategorii dotyczą one głównie wielkich firm produkcyjnych. Dwie ostatnie kategorie przydzielane są firmom świadczącym różnego typu usługi.

Po pozytywnej kontroli produkt lub usługa otrzymuje specjalny certyfikat jakości ISO, który w naszym przypadku jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Informacje o certyfikacie zawsze są zamieszczanie na opakowaniach produktów. W przypadku lokali usługowych często taki certyfikat wisi oprawiony na ścianie.

Industrializacja naszej cywilizacji rozpoczęła się ponad 100 lat temu i po dziś dzień rozwój przebiega w tempie coraz szybszym. Początki industrializacji to rozwój szczególnie przemysłu ciężkiego, który związany był z pojawieniem się maszyny parowej. Nie było to jeszcze bardzo brudny i szkodliwy dla środowiska proces ekspansji ludności na całym świecie. Najgorsze czasy zaczęły się od momentu rozpoczęcia wykorzystywania ropy naftowej w przemyśle na skale masową. Powstawały kolejne wielkie fabryki, które w procesie swoich produkcji korzystały tak z oleju napędowej jak i innych, bardzo brudnych produktów ropopochodnych. Od tego momentu rozpoczęło się zanieczyszczanie środowiska na wielką skalę.

Wielkie kominy fabryk emitowały ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Procesy produkcyjne nie raz zanieczyszczały sąsiadujące z fabrykami zbiorniki wodne, rzeki, pola oraz łąki. Gwoździem do trumny stał się rozwój motoryzacji. Dzisiaj już nie miliony, ale miliardy samochodów poruszają się po drogach całego świata, a większość z nich emituje ogromne ilości szkodliwych substancji do atmosfery, w tym dwutlenku węgla. Jak pokazują badania stężenie tego gazu jest już na tyle duże, że roślinność zaczyna tracić zdolność do przerabiania tak wielkiej ilości.

Wraz z początkiem XXI wieku ludność nareszcie zaczęła myśleć dużo bardziej racjonalnie. Już wiemy, że wyrządziliśmy naszej przyrodzie wiele szkód, które zabiły nie tylko inne stworzenia i rośliny, ale utrudniły życie także nam. Dzisiejsze wahania klimatyczne w dużej mierze związane są ze zniszczeniem równowagi biologicznej przez człowieka.

Przemysł rozwija się dzisiaj o wiele bardziej w kierunku ekologii niż dalszego niszczenia. Ogromne zakłady przemysłu ciężkiego powoli zaczynają znikać z krajobrazu naszych krajów, a w ich miejsce powstaje nowy, czystszy przemysł, tzw. high-tech. W procesie technologicznym do produkcji wykorzystuje się tutaj zdobycze nowoczesnej technologii oraz materiały naturalne i ekologiczne. Zachęcają do takich działań różnego rodzaju dotacje z międzynarodowych funduszy oraz ogólne wsparcie rozwoju przemysłu ekologicznego. Szkoda, że tak późno zrozumieliśmy swój błąd. Odtworzenie dawnego środowiska może być bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Globalizacja jest procesem, który wymusza na wszystkich podmiotach, które funkcjonują na międzynarodowych rynkach, stosowanie się do obowiązujących norm. Tego wymagają zarówno klienci, jak również kontrahenci, którzy korzystają z półproduktów, niezbędnych do wytworzenia finalnych wyrobów. Odpowiednie normy regulują zasady prowadzenia działalności, niezależnie od tego, czy dany biznes związany jest z produktami w formie usług czy też towarów.

Podstawowe wymagania dotyczą kwestii organizacji. Certyfikowane systemy zarzadzania jakością są dowodem, że firma w sposób rozsądkowy i odpowiedzialny podchodzi do prowadzonej przez siebie działalności. Dla wielu klientów bardzo duże znaczenie ma respektowanie norm, których zadaniem jest dbałość o środowisko naturalne. Zwłaszcza przemysł powinien wprowadzać zarządzanie środowiskowe, ze względu na możliwe negatywne oddziaływanie na ziemię, wodę i powietrze. Z tym zagadnieniem powiązane są normy, opisujące zarządzenie emisją gazów cieplarnianych.

Z punktu widzenia konsumentów bardzo ważne jest również wdrażanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo żywności. Odpowiednie certyfikaty gwarantują, że produkty spożywcze są wytwarzane we właściwy sposób na każdym etapie produkcji. Przestrzeganie zasad ustalonych przez właściwe, międzynarodowe organizacje normalizacyjne jest poświadczane certyfikatami, które zapewniają, że cały proces planowania, projektowania, produkcji i transportu odbywa się w sposób odpowiedni z punktu widzenia interesów finalnego odbiorcy konkretnych produktów.

Charakterystyczną cechą norm ISO jest ich międzynarodowy charakter. Oznacza to, że każdy producent, zainteresowany międzynarodowymi rynkami, powinien wprowadzać u siebie systemy zarządzania jakością. W skali europejskiej jest to absolutne minimum, na jakie zwracają uwagę klienci detaliczni i biznes. Także firmy, dla których finalnym odbiorcą jest przemysł, muszą zadbać o stosowne certyfikaty. W innym przypadku na ich produkty, podzespoły czy części nikt nie zwróci większej uwagi.

Istotną normą, którą powinny wziąć pod uwagę firmy, niezależnie od ich wielkości i specyfiki produkcji jest ISO 14001. Zgodnie z nią określane są metody wdrażania systemów zarządczych, które szanują reguły zachowania równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonej działalności, a minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Opinia społeczna stale zwiększa ekologiczne naciski na przemysł, handel i transport. Dla świadomych obywateli jest niezwykle istotne, aby rozwój gospodarczy nie odbywał się w warunkach rabunkowego niszczenia środowiska. Zyski finansowe stanowią wartość abstrakcyjną, natomiast degradacja środowiska ma często nieodwracalne konsekwencje. Przedsiębiorstwo, które dysponuje certyfikatem środowiskowym dowodzi, że prowadzona przez niego działalność jest przyjazna dla przyszłych pokoleń.

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie zrzesza krajowe organizacje, zajmujące się normalizacją. Dzisiaj w skład federacji wchodzi 143 członków. Przedstawicielem naszego kraju jest Polski Komitet Normalizacyjny. Normy publikowane przez ISO często są podstawą do opracowywania norm europejskich lub krajowych. Proponowane przez ISO normy nie mają charakteru obowiązku prawnego, do którego musi dostosować się biznes lub przemysł. Jednak powszechność zastosowań sprawia, że producenci, którzy chcą się liczyć na globalnych rynkach, starają się, aby ich wyroby powstawały zgodnie ze standardami, opisanymi w normach. Do dzisiaj Międzynarodowa Organizacyjna Normalizacyjna wydała ponad 14 tysięcy norm międzynarodowych. Kolejne 2 tysiące są na etapie końcowych uzgodnień. Najbardziej znane są normy określające systemy zarządzania jakością, oznaczone charakterystycznym numerem 9000 oraz norma określająca zasady zarządzania uwzględniające środowisko naturalne oraz potrzebę jego ochrony.

Towary obecne w obrocie handlowym posiadają oznaczenia, których celem jest poinformowanie konsumentów, że w procesie ich produkcji zachowane zostały określone systemy zarządzania jakością. Producenci mają nadzieję, że tego typu informacje sprawią, że klienci będą chętniej sięgali po wyroby wytwarzane zgodnie z normami gwarantującymi bezpieczeństwo, dbałość o środowisko naturalne oraz z poszanowaniem praw pracowników, biorących udział w procesie produkcji.

Firmy, które mają prawo do posługiwania się tego typu oznaczeniami, muszą zdobyć certyfikaty poświadczające, że w procesie produkcyjnym zachowane zostały wszelkie wymogi, określone w międzynarodowych normach ISO. Certyfikaty są ważne na całym świecie. W krajach o bardziej rozbudzonych oczekiwaniach konsumenckich klienci bardzo uważnie sprawdzają, w jakich warunkach powstały oferowane im produkty. W naszym kraju podobne zachowania są jeszcze bardzo mało popularne i dlatego wiele firm nie decyduje się na dostosowywanie swoich procedur, linii produkcyjnych i systemów zarządczych do kosztownych wymogów, niezbędnych do uzyskania certyfikatów. To sprawia, że na naszym krajowym rynku ciągle można robić biznes bez należytej troski o jakość wyrobów.

Certyfikaty poświadczające zarządzanie jakością są szczególnie istotne dla firm planujących eksportować swoje wyroby. W zasadzie bez odpowiedniego zarządzania jakością nie można liczyć na udane wejście na rynki zagraniczne. Zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny oraz spożywczy. Jeżeli chcemy mieć swój udział w kreowaniu odpowiedzialnego biznesu, mieć wpływ na decyzje osób kierujących firmami, które produkują dla nas rozmaite wyroby, to powinniśmy wybierać jedynie te produkty, na których znajdują się odpowiednie certyfikaty.

Przemysł motoryzacyjny jest od dawna objęty procesami globalizacyjnymi. Na przykładzie dowolnej marki można pokazać, w jaki sposób tworzone są najnowsze modele. Wymiana technologiczna i współpraca z dostawcami są możliwe dzięki standaryzacji procesów produkcji. Współczesny przemysł motoryzacyjny opiera się na specyfikacji technicznej ISO/TS 16949, która ujednoliciła normy amerykańskie, niemieckie, francuskie oraz włoskie. Dostosowanie się do jasno zdefiniowanych wymagań sprawia, że w każdym zakładzie można wdrożyć systemy zarządzania jakością. Dzięki temu nie jest konieczna dodatkowa, wielokrotna certyfikacja na różnych etapach produkcyjnych.

Firmy, które chcą pracować na potrzeby światowego przemysłu motoryzacyjnego, muszą spełniać wymogi specyfikacji technicznej w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania. Norma zakłada również konieczność respektowania dodatkowych, indywidualnych wymagań klienta, które są stawiane przez konkretnych producentów aut. Wdrożenie systemu, który umożliwia jakikolwiek biznes na globalnym rynku motoryzacyjnym, kończy się audytem certyfikacyjnym. Przed audytem firma musi przynajmniej 12 miesięcy posiadać odpowiedni system zarządzania. Skutkiem certyfikacji jest nie tylko pewność, że poszczególne produkty, używane w procesie produkcji samochodów, spełniają ogólne wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest dbałość o środowisko i pracowników, zatrudnionych na dowolnym etapie produkcji.