Monthly Archives: Sierpień 2013

Charakterystyczną cechą norm ISO jest ich międzynarodowy charakter. Oznacza to, że każdy producent, zainteresowany międzynarodowymi rynkami, powinien wprowadzać u siebie systemy zarządzania jakością. W skali europejskiej jest to absolutne minimum, na jakie zwracają uwagę klienci detaliczni i biznes. Także firmy, dla których finalnym odbiorcą jest przemysł, muszą zadbać o stosowne certyfikaty. W innym przypadku na ich produkty, podzespoły czy części nikt nie zwróci większej uwagi.

Istotną normą, którą powinny wziąć pod uwagę firmy, niezależnie od ich wielkości i specyfiki produkcji jest ISO 14001. Zgodnie z nią określane są metody wdrażania systemów zarządczych, które szanują reguły zachowania równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonej działalności, a minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Opinia społeczna stale zwiększa ekologiczne naciski na przemysł, handel i transport. Dla świadomych obywateli jest niezwykle istotne, aby rozwój gospodarczy nie odbywał się w warunkach rabunkowego niszczenia środowiska. Zyski finansowe stanowią wartość abstrakcyjną, natomiast degradacja środowiska ma często nieodwracalne konsekwencje. Przedsiębiorstwo, które dysponuje certyfikatem środowiskowym dowodzi, że prowadzona przez niego działalność jest przyjazna dla przyszłych pokoleń.

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie zrzesza krajowe organizacje, zajmujące się normalizacją. Dzisiaj w skład federacji wchodzi 143 członków. Przedstawicielem naszego kraju jest Polski Komitet Normalizacyjny. Normy publikowane przez ISO często są podstawą do opracowywania norm europejskich lub krajowych. Proponowane przez ISO normy nie mają charakteru obowiązku prawnego, do którego musi dostosować się biznes lub przemysł. Jednak powszechność zastosowań sprawia, że producenci, którzy chcą się liczyć na globalnych rynkach, starają się, aby ich wyroby powstawały zgodnie ze standardami, opisanymi w normach. Do dzisiaj Międzynarodowa Organizacyjna Normalizacyjna wydała ponad 14 tysięcy norm międzynarodowych. Kolejne 2 tysiące są na etapie końcowych uzgodnień. Najbardziej znane są normy określające systemy zarządzania jakością, oznaczone charakterystycznym numerem 9000 oraz norma określająca zasady zarządzania uwzględniające środowisko naturalne oraz potrzebę jego ochrony.

Towary obecne w obrocie handlowym posiadają oznaczenia, których celem jest poinformowanie konsumentów, że w procesie ich produkcji zachowane zostały określone systemy zarządzania jakością. Producenci mają nadzieję, że tego typu informacje sprawią, że klienci będą chętniej sięgali po wyroby wytwarzane zgodnie z normami gwarantującymi bezpieczeństwo, dbałość o środowisko naturalne oraz z poszanowaniem praw pracowników, biorących udział w procesie produkcji.

Firmy, które mają prawo do posługiwania się tego typu oznaczeniami, muszą zdobyć certyfikaty poświadczające, że w procesie produkcyjnym zachowane zostały wszelkie wymogi, określone w międzynarodowych normach ISO. Certyfikaty są ważne na całym świecie. W krajach o bardziej rozbudzonych oczekiwaniach konsumenckich klienci bardzo uważnie sprawdzają, w jakich warunkach powstały oferowane im produkty. W naszym kraju podobne zachowania są jeszcze bardzo mało popularne i dlatego wiele firm nie decyduje się na dostosowywanie swoich procedur, linii produkcyjnych i systemów zarządczych do kosztownych wymogów, niezbędnych do uzyskania certyfikatów. To sprawia, że na naszym krajowym rynku ciągle można robić biznes bez należytej troski o jakość wyrobów.

Certyfikaty poświadczające zarządzanie jakością są szczególnie istotne dla firm planujących eksportować swoje wyroby. W zasadzie bez odpowiedniego zarządzania jakością nie można liczyć na udane wejście na rynki zagraniczne. Zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny oraz spożywczy. Jeżeli chcemy mieć swój udział w kreowaniu odpowiedzialnego biznesu, mieć wpływ na decyzje osób kierujących firmami, które produkują dla nas rozmaite wyroby, to powinniśmy wybierać jedynie te produkty, na których znajdują się odpowiednie certyfikaty.

Przemysł motoryzacyjny jest od dawna objęty procesami globalizacyjnymi. Na przykładzie dowolnej marki można pokazać, w jaki sposób tworzone są najnowsze modele. Wymiana technologiczna i współpraca z dostawcami są możliwe dzięki standaryzacji procesów produkcji. Współczesny przemysł motoryzacyjny opiera się na specyfikacji technicznej ISO/TS 16949, która ujednoliciła normy amerykańskie, niemieckie, francuskie oraz włoskie. Dostosowanie się do jasno zdefiniowanych wymagań sprawia, że w każdym zakładzie można wdrożyć systemy zarządzania jakością. Dzięki temu nie jest konieczna dodatkowa, wielokrotna certyfikacja na różnych etapach produkcyjnych.

Firmy, które chcą pracować na potrzeby światowego przemysłu motoryzacyjnego, muszą spełniać wymogi specyfikacji technicznej w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania. Norma zakłada również konieczność respektowania dodatkowych, indywidualnych wymagań klienta, które są stawiane przez konkretnych producentów aut. Wdrożenie systemu, który umożliwia jakikolwiek biznes na globalnym rynku motoryzacyjnym, kończy się audytem certyfikacyjnym. Przed audytem firma musi przynajmniej 12 miesięcy posiadać odpowiedni system zarządzania. Skutkiem certyfikacji jest nie tylko pewność, że poszczególne produkty, używane w procesie produkcji samochodów, spełniają ogólne wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest dbałość o środowisko i pracowników, zatrudnionych na dowolnym etapie produkcji.